เราคุยเรืองเดียวกัน แต่มุมมองต่อปัญหานั้นๆ เป็นคนละแบบ คนละมุม อย่ายึดติดมุมมองของตัวเอง แต่ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา


ข้อคิดดีๆจากหลักสูตร "การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล"


ขอขอบคุณ บ.ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด ที่ได้ให้ อ.ไวท์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด