รู้เขารู้เรา สื่อสารกันร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง เคล็ดลับดีๆจากหลักสูตร"การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน" กับชาว CATALITE สัมมนาวันนี้สนุก มันส์ ฮา และเต็มไปด้วยสาระดีๆที่ทำให้เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น แน่นอนว่าเมื่อเราเข้าใจกัน เราก็จะทำงานอย่างมีความสุข และความสุขจะนำพามาซึ่งความสำเร็จ เพราะสวรรค์ล้วนสร้างเรามาให้ต่างกันเพื่อให้เติมเต็มกันและกัน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด