ความคิดบวก จะช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวเรา และความคิดลบ ก็จะไปลดทอนศักยภาพในตัวเราลงเพราะทุกคำพูดจะไปตอกย้ำภายในสมองของเรา

นี่คือแนวคิดดีๆในหลักสูตร "พัฒนา "ความคิดเชิงบวก" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" รุ่นที่ 2

ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเราเลือกเอง อย่าลืมเลือกที่นำความรู้และกำลังใจดีๆที่ผมได้ส่งให้ในวันนี้ นำไปพัฒนาตัวเอง และส่งต่อพลังบวกให้เกิดขึ้นในองค์กร และ ประเทศไทยของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ผลลัพธ์ในชีวิตส่วนใหญ่ของตัวเรา ล้วนเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง และการกระทำ ก็เกิดจากความคิด และอารมณ์  ถ้าไม่พอใจผลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ให้เราหันมาเจัดการ อารมณ์ ความคิด และการกระทำของเรา 

แง่คิดดีๆในหลักสูตร "พัฒนา "ความคิดเชิงบวก" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"

ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเราเลือกเอง อย่าลืมเลือกที่นำความรู้และกำลังใจดีๆที่ผมได้ส่งให้ในวันนี้ นำไปพัฒนาตัวเอง และส่งต่อพลังบวกให้เกิดขึ้นในองค์กร และ ประเทศไทยของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด