สวัสดีครับ วันที่ 13 กันยายน 2560 ได้มาจัดสัมมนาให้กับชาว Mazda ในหลักสูตร กลยุทธ์ "การบริหารเวลา"  และ "การจัดลำดับความสำคัญ"...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน บรรยากาศการสัมมนาวันนี้ มีความสุขสนุกสนาน เชื่อว่าทุกคนได้รับ ทั้งความรู้ เคล็ดลับ และกำลังใจที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการเวลา และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างดียอดเยี่ยมแน่นอน ถ้าอยากประสบความสำเร็จ จะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ได้ เพราะเมื่อเราทำสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเรา เราก็จะได้ในสิ่งสำคัญเหล่านั้นแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้่งหมด