สวัสดีครับ วันที่ 27 มกราคม 2560 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว GOLDENLAND ในหลักสูตร "จุดพลัง...ผู้ให้บริการมืออาชีพ สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 2 บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความสุข และสนุกสนาน พร้อมทั้งยังได้รับทั้งกำลังใจ ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการที่จะทำให้บริการของเราเป็นเลิศ ขอให้ทุกท่านอย่าลืมว่าการบริการ คือ การดึงเอาพลังบวกของเรา ส่งออกไปให้กับลูกค้า แล้วลูกค้าก็จะส่งสิ่งดี (เงิน)กลับมาให้เรา 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว GOLDENLAND ในหลักสูตร "จุดพลัง...ผู้ให้บริการมืออาชีพ สู่ความสำเร็จ" บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความสุข และสนุกสนาน พร้อมทั้งยังได้รับทั้งกำลังใจ ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับในการที่จะทำให้บริการของเราเป็นเลิศ ขอให้ทุกท่านอย่าลืมว่าการบริการ คือ การดึงเอาพลังบวกของเรา ส่งออกไปให้กับลูกค้า แล้วลูกค้าก็จะส่งสิ่งดี (เงิน)กลับมาให้เรา

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด