สวัสดีครับ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้ไปพบกับพี่น้องชาว AJINOMOTO ในหลักสูตร "ศิลปะการเป็นผู้นำเชิงรุก" วันนี้ผมได้ดึงเอาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมสัมมนาออกมาผ่าน กิจกรรม และ Workshop ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาก็สามารถทำได้อย่างดี อีกทั้งยังได้เรียนรู้แก่นแทนของความเป็นผู้นำ ที่จะไม่ทำให้เป็นผู้นำแต่ตำแหน่งอีกต่อไป แต่เป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถนำทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด