ชะตาชีวิตของเรา ฟ้าดินไม่ได้กำหนด แต่เป็นความคิดของเรา ฉะนั้น อยากเปลี่ยนชีวิต จงเริ่มเปลี่ยนที่การพัฒนาความคิดในเชิงบวก 

แง่คิดจากหลักสูตร พัฒนา "ความคิดเชิงบวก"...เพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน กับผู้บริหารชาว Premier Marketing

วันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านได้รับทั้งความสุข ความรู้ พลังใจ ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการคิดเชิงบวก และความคิดเราเป็นอย่างไรการกระทำก็จะเป็นอย่างนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด