"ถ้าต้องการให้โลกเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิด และนิสัยภายในของตัวเราเองก่อน"

.

ข้อคิดดีๆ จากหลักสูตร "จุดประกาย ภาวะความเป็นผู้นำบริหารหารเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ" สำหรับชาว ROHM SEMICONDUCTOR รุ่นที่ 2

.

ขอให้ทุกท่านนำพลังบวกในวันนี้ ช่วยกันพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างพลังบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน :-)

.

ถ้าอยากเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและโลกที่เปลี่ยนไป ด้วยกิจกรรมสนุก ให้ อ.ไวท์ ช่วยดูแลนะครับ


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


"โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรค แต่จะเป็นโอกาส สำหรับคนที่พร้อมพัฒนา และรับการเปลี่ยนแปลง
ถ้าอยากพัฒนาตัวเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจงเลิกมีข้ออ้าง แล้วลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้"
.
ขอคิดดีๆ จากหลักสูตร "จุดประกาย ภาวะความเป็นผู้นำบริหารหารเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ" สำหรับชาว ROHM SEMICONDUCTOR
.
ขอให้ทุกท่านนำพลังบวกในวันนี้ ช่วยกันพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างพลังบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน .


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด