ผู้ประสบความสำเร็จ เขามุ่งมั่น ทุ่มเท หาทางออก ที่จะแก้ปัญหา ผู้ที่เฉื่อยชามักหา...ข้ออ้าง
ส่วนหนึ่งจากหลักสูตร ศิลปะ"การขาย & การสื่อสารโน้มน้าวใจ" ที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรสำหรับ 2 วัน
----------------
ขอขอบคุณบุคลากร ARNO Weekeuge ที่ให้เกียรติเรียนเชิญมาบรรยาย และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
.
ถ้าอยากให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข ให้ อ.ไวท์ ช่วยดูแลนะครับ


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด