วันนี้ผมได้พบกับพี่น้องชาว LOCKTON ในหลักสูตร "พัฒนาความคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน" ผู้เข้าสัมมนามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้วันนี้อย่างมากครับ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งได้รับกำลังใจ แนวคิด และเคล็ดลับดีๆนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และปรับความคิดให้เป็นเชิงบวกเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งให้มีความสุขทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด