สวัสดีครับ วันที่ 23 เมษายน 2558 ผมได้มีโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว TOG ในหลักสูตร  Build up Service Skill and Teamwork วันนี้ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงพลังและศักภาพในการทำงานเป็นทีมกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้หลักการในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและร่วมมือ ร่วมใจกัน เช่นนี้ตลอดไป

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด