สวัสดีครับ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Fuji Xerox ในหลักสูตร 
จุดประกายแนวคิด "ความสำคัญของลูกค้า" วันนี้ผู้เข้าสัมมนาได้แนวคิดแก่นแท้ถึงการบริการและการดูแลทั้งลูกค้าภายใน 
และลูกค้าภายนอก อีกทั้งยังได้รับความสุขและกำลังใจ แง่คิดดีๆเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับลูกค้าและคนที่เรารักต่อไปนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด