โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเรายังทำเหมือนเดิม นั้นเท่ากับว่าเรากำลังถอยหลัง ซึ่งวันนี้ผมได้มาถ่ายทอดเคล็ดลับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ให้กับชาว Nissan ในหลักสูตร "การบริหารการเปลี่ยนแปลง & ทัศนคติเชิงบวก" ...เพื่อพัฒนาความท้าทายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทุกคนกระตือรือร้น ตั้งใจเรียนรู้ และร่วมกันแบ่งปัน แชร์ประสบการณ์และความรู้ดีๆ ที่จะทำให้พร้อมรับการเปลี่ยน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เพราะความสำเร็จ คือ การเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ฉะนั้นอย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีต แต่ต้องพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ผมได้มาพบกับพี่น้องผู้จัดการชาว NISSAN ในหลักสูตร "ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้นำ ... เพื่อความสำเร็จ" ผู้เข้าสัมมนามีความพร้อม และกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ บรรยากาศการสัมมนาวันนี้จึงเต็มไปด้วย สาระ ความรู้ และความสนุกสนานผ่านทั้งการบรรยาย และกิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทีมงาน คือการที่เราทำตัวเราเองให้เป็นแบบอย่าง (Idol)ให้กับทีมงานของเรา ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ นอกเสียจากว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้

Click เพื่อมชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ผมได้มาพบกับชาว Nissan ในหลักสูตร "ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จ" ผู้สัมมนาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างมาก ผมจึงส่งพลังบวก กำลังใจ ความรู้ เทคนิคเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน ผ่านทั้งการ Talk Show และเกมกิจกรรม แต่ก่อนที่จะเป็นผู้นำใครคุณต้องนำตัวเองให้ได้ก่อน ฉะนั้นสู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ผมได้มาพบกับพี่น้องผู้จัดการชาว NISSAN ในหลักสูตร "ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้นำ ... เพื่อความสำเร็จ" ผู้เข้าสัมมนามีความพร้อม และกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ บรรยากาศการสัมมนาวันนี้จึงเต็มไปด้วย สาระ ความรู้ และความสนุกสนานผ่านทั้งการบรรยาย และกิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทีมงาน คือการที่เราทำตัวเราเองให้เป็นแบบอย่าง (Idol)ให้กับทีมงานของเรา ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ นอกเสียจากว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติไปสัมมนา บริษัท NISSAN อีกครั้งหนึ่ง
กับหลักสูตร "จุดประกายการบริการอย่างเป็นเลิศ"ผู้เข้าอบรมตั้งใจเรียนกระตือรือร้นได้อย่างยอดเยี่ยม
ผู้เข้าสัมมนา ได้รับความสนุกสนาน และ สาระความรู้ในการสร้างแรงบรรดาลใจ พลังแห่งการคิดบวก และการบริการที่เป็นเลิศ เชื่อว่าการสัมนาในครั้งนี้ จะทำให้ชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวเจริญขึ้น

ผมขออวยพรให้ทุกท่าน นำความรู้เคล็ดลับที่ได้รับ ไปต่อยอด ปรับใช้ ให้เกิดผลสำเร็จอันดี
ทั้งต่อการงาน และ ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข กันถ้วนหน้า
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด


หลักสูตร : "Spark Up...The Professional Service"

สวัสดีครับ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติไปสัมมนา บริษัท NISSAN อีกครั้งหนึ่ง

กับหลักสูตร "จุดประกายการบริการอย่างเป็นเลิศ"ผู้เข้าอบรมตั้งใจเรียนกระตือรือร้นได้อย่างยอดเยี่ยม

ผู้เข้าสัมมนา ได้รับความสนุกสนาน และ สาระความรู้ในการสร้างแรงบรรดาลใจ พลังแห่งการคิดบวก และการบริการที่เป็นเลิศ บรรยากาศในการสัมมนาครั้งนี้อบอุ่นเป็นกันเองอย่างยิ่ง

ผมขออวยพรให้ทุกท่าน นำความรู้เคล็ดลับที่ได้รับ ไปต่อยอด ปรับใช้ ให้เกิดผลสำเร็จอันดี

ทั้งต่อการงาน และ ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข กันถ้วนหน้า

โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครัยวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผมได้มาพบกับผู้บริหารชาว Nissan ในหลักสูตร "ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้นำ ... เพื่อความสำเร็จ" วันนี้ผมได้ส่งพลังบวก กำลังใจ แรงบันดาลใจ และสาระความรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเป็นผู้นำ(หัวหน้า)ที่่สร้างแรงบันดาใจ และได้ใจผู้ตาม(ลูกน้อง) ฉะนั้นถ้าเราอยากได้ลูกน้องอย่างไร จงทำตัวอย่างนั้น เพราะเราเป็นคนยังไง เราก็จะดึงดูดคนแบบนั้น สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด