สวัสดีครับ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Thairath ในหลักสูตร "จุดพลัง ... ใจบริการ กุญแจสู่ความสำเร็จ" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก  บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ Thairath เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด