สวัสดีครับ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาว ABLE PROGRESS ในหลักสูตร "จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก...เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิต" บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน กำลังใจ พร้อมทั้งแง่คิดในเชิงบวกที่จะพลิกชีวิตของทุกท่านสู่ความสุข และความสำเร็จในชีวิต คนที่จะคิดบวกได้คือคนที่รู้จักรักตัวเอง ฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้เป็นนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด