สวัสดีครับ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาว TATA STEEL ในหลักสูตร "จุดพลัง ภาวะผู้นำ...นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน กำลังใจ พร้อมทั้งเนื้อหาสาระความรู้ ทั้งในเรื่องการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การรู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อื่น สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า จริงๆแล้วที่สวรรค์สร้างมนุษย์เรามาแตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะให้แตกแยก แต่เพื่อให้มาเติมเต็มให้กันและกันในส่วนที่ขาด

Clcik เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด