สมองของเรามีศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเป็นอย่างมาก แต่จะถูกปิดกั้นด้วยความคิดเดียวคือ คิดว่า "ทำไม่ได้"


ส่วนหนึ่งของหลักสูตร "จุดประกาย ... ความคิดเชิงบวก และ ความฉลาดทางอารมณ์ สู่ความสำเร็จ"


ขอขอบคุณบุคลากร SIIT ที่ให้เกียรติเรียนเชิญ


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด