ในชีวิตนี้เพียงแค่เรารู้ทันแค่สิ่งๆเดียวเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้ สิ่งๆนั้นก็คือความคิด แง่คิดดีๆจากหลักสูตร จุดพลัง"สร้างแรงบันดาลใจด้วยทัศนคติเชิงบวก"...สู่ความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน ขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ ความสุข และร่วมกันส่งกำลังใจ และพลังบวกให้เกิดขึ้นใน WELLMAN ของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด