Merry Christmas  ครับทุกท่าน คริสมาสนี้ผมอยู่กับชาว JIMTHOMPSON ในหลักสูตร "จุดประกายการบริหารการเปลี่ยนแปลง...สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ได้มาจุดประกายให้ชาวJIMTHOMPSONเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเอง เพราะคนที่ไม่พัฒนา กำลังเป็นคนที่เดินถอยหลัง ฉะนั้นอย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

พลังแห่งความคิด คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ วันนี้ผมจึงได้รับเชิญให้มา จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก ... เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน ให้กับชาว JIM THOMPSON ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณ คุณจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของคุณ เพราะเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

โอกาสมักมาในรูปแบบของปัญหา และโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นปัญหา หรือ โอกาสในชีวิตของคุณ ซึ่งทุกปัญหา เป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง ซึ่งเป็นข้อคิดจาก หลักสูตร "จุดประกายการบริหารการเปลี่ยนแปลง...สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ให้กับชาว JIM THOMPSON ชีวิตเราจะดีหรือจะแย่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาฟ้าลิขิต แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยของเรา ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะเปลี่ยนนั้นก็คือนิสัยของตัวเราเอง เพื่อนำพาสู่ชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต

Click เพื่ิอชมภาพสัมมนาทั้งหมด