สวัสดีครับ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผมได้มาพบกับชาวธนาคารกรุงศรี ในหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน และ Workshop สนุกๆ ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ  การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ไม่ใช่แค่ฟังให้เข้าหู แต่ฟังให้เข้าใจ และเข้าถึง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 4 กันยายน 2560 ผมได้มาพบกับชาวกรุงศรีในหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ทีมีประสิทธิภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน และ Workshop สนุกๆ ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ไม่ใช่แค่ฟังให้เข้าหู แต่ฟังให้เข้าใจ และเข้าถึง

Click เพืิ่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผมได้พบกับพี่น้องชาว ธนาคาร Krungsri ในหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก" ที่มีประสิทธิ ... เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ และ Workshop สนุก ที่จะทำให้ ชาว Krungsri เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด