สวัสดีครับ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผมได้มาพบกับชาว Bangkok Golf Club ในหลักสูตร จุดพลัง "การบริการ" & เพิ่มศักยภาพ "การทำงานเป็นทีม" วันนี้ทุกคนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง ได้รับทั้งกำลังใจ และความรู้ เคล็ดลับ ในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ อีกทั้งครั้งได้ทำกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ TeamWork ทุกคนในองค์กรเป็นคนสำคัญ ยิ่งเราร่วมกันทำหน้าที่ และบริการให้เป็นเลิศ แน่นอนองค์กรของเราก็จะเจริญก้าวหน้า เมื่อองค์กรเจริญก้าวหน้า ตัวเราเองก็จะเจริญขึ้นไปด้วย

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด