สวัสดีครับ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับชาว  HARN Engineering ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการที่เป็นเลิศ...สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้เป็นผู้ชายล้วน บรรยากาศจึง มันส์ สนุก มีพลัง ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆ ที่จะทำให้ทุกท่านนำไปพัฒนาตนเองสู่การบริการที่เป็นเลิศได้ ฉะนั้นการบริการที่เป็นเลิศเริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยการสร้างพลังบวกให้ตัวเองและส่งต่อให้กับลูกค้า แน่นอนว่าลูกค้าจะประทับใจอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด