สวัสดีครับ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผมได้มาพบกับชาว Amway ในหลักสูตร จุดประกายแนวคิด "การวางแผน & ลงมือปฏิบัติ" สู่ความสำเร็จอย่างยั้งยืน วันนี้ทุกคนได้รับความรู้ กำลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้รับคำตอบของชีวิต ในการวางแผนทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ที่ชีวิตเรามีปัญหาเยอะ เพราะเราขาดการวางแผน ฉะนั้นอย่าลืมเอาเคล็ดลับที่ได้เรียนวันนี้ไปใช้นะครับ Amway สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เริ่มต้นเดือนใหม่กับพี่น้องชาว Amway ในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ...พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้น่ารัก สดใส ร่างเริง มีพลัง และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน อีกทั้งได้รับกำลังใจ และแนวคิดดีๆในการรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า จริงอยู่ที่งานของพวกเราส่วนใหญ่เป็นงานรับปัญหา แต่ปัญหาเหล่านั้นทำให้เรามีงานทำ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น เพราะปัญหาคืองาน และงานคือเงิน ... Amway...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Amway ในหลักสูตร Planning and Time Management วันนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ครับ จนสามารถทำภารกิจที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้ทันตามเวลาสำเร็จได้ และอีกทั้งยังเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการบริหารเวลา เพราะแท้จริงการบริหารเวลา ก็คือการบริหารชีวิต ฉะนั้นอย่าทำอะไรเพื่อฆ่าเวลากันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก อ.ไวท์ ^^

 

สวัสดีครับ วันที่ 21-22 มกราคม 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง Amway ในหัวข้อ "People Development for Service Excellent" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และทีมงาน รวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด