"ความสุขเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้าง และรับผิดชอบในตัวเอง เมื่อคุณทำหน้าที่นี้ความสุขจะเป็นของคุณ" 

แง่คิดดีๆในหลักสูตร "พลังแห่งความคิดเชิงบวก และการสร้างดุลยภาพชีวิต...สู่ความสำเร็จในชีวิต" กับชาวกรุงศรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

วันนี้ผู้สัมมนามีความกระตือรือล้น เปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน 

ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

"ความสุขเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้าง และรับผิดชอบในตัวเอง เมื่อคุณทำหน้าที่นี้ความสุขจะเป็นของคุณ" 

แง่คิดดีๆในหลักสูตร "พลังแห่งความคิดเชิงบวก และการสร้างดุลยภาพชีวิต...สู่ความสำเร็จในชีวิต" กับชาวกรุงศรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

วันนี้ผู้สัมมนามีความกระตือรือล้น เปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน 

ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้มาพบกับพนักงาน Krungsri ในหลักสูตร "พลังแห่งความคิดเชิงบวก และการสร้างดุลยภาพชีวิต...สู่ความสำเร็จในชีวิต" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข วันนี้ผู้สัมมนามีความกระตือรือล้น เปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับพนักงาน Krungsri Consumer ในหลักสูตร "พลังแห่งความคิดเชิงบวก และการสร้างดุลยภาพชีวิต...สู่ความสำเร็จในชีวิต" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข วันนี้ผู้สัมมนามีความกระตือรือล้น เปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด