ปัญหาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ แต่การแก้ปัญหาไม่ได้ต่างหากที่ทำให้เราทุก แง่คิดดีๆจากหลักสูตร

จุดพลัง"การสร้างสุข"...สู่ความสำเร็จในชีวิต รุ่นที่ 3 กับชาวธนาคารธนชาต

ผมหวังว่าเวลาในวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันจะทำให้ทุกคนมีความสุข และได้รับพลังบวก ผมขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปส่งต่อให้กับคนกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ตลอดทั้งสังคมที่เราอยู่ และสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

คนที่มีความสุขคือคนที่เลือกจำในสิ่งที่ควรจำ นั้นก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา และเลือกลืมในสิ่งที่ควรลืม ก็คือสิ่งแย่ๆที่คนอื่นทำกับเรา แง่คิดดีๆจากหลักสูตร จุดพลัง"การสร้างสุข"...สู่ความสำเร็จในชีวิต กับชาวธนาคารธนชาต

ผมหวังว่าเวลาในวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันจะทำให้ทุกคนมีความสุข และได้รับพลังบวก ผมขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้รับในวันนี้ไปส่งต่อให้กับคนกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ตลอดทั้งสังคมที่เราอยู่ และสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด