สวัสดีครับ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ผมได้มีโอกาสร่วมสัมมนากับพี่ น้อง ชาว Suntower ในหัวข้อสัมมนาของเราคือ "Positive Attitude for Success" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง และให้ความร่วมมือ ตั้งใจในการเรียนรู้มากๆครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เข้าสัมนายังเปี่ยมไปด้วยความรู้ สาระ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างกำลังใจให้ตนเอง การคิดบวกที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ

โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด