สวัสดีครับ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผมได้ส่ง อ.ไผ่ ไปพบกับพี่น้อง JTB ในหลักสูตร "นำองค์กรอย่างเป็นเลิศด้วย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" บรรยากาศในการสัมมนามีความสุขสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมากครับ พร้อมทั้งยังได้รับกำลังใจ และความรู้ เทคนิคในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วย 9 เคล็ดลับสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้สื่อสารให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง JTB ในหัวข้อ "Team Building with DISC" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด