สวัสดีครับวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้มาพบกับชาว REAL ASSET ในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน" ผู้สัมมนากระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิดดีๆในการพัฒนาตนเองในการเป็นนักนำเสนออย่างมืออาชีพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการนำเสนอ ภาษาแรกสุดของมนุษย์ คือ ภาษากาย ฉะนั้นขอให้ทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขมากๆ จะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไปสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด