สวัสดีครับ วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง สมหวัง...เงินสั่งได้ ในหัวข้อ "Team Building with DISC for Manager" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับคนแต่ละแบบ การทำงานเป็นทีม และรวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด