ถ้าเราควบคุมความคิด และอารมณ์ได้ เราก็สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้ แง่คิดดีๆในหลักสูตร "จุดประกาย ความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวก ...สู่ความสำเร็จ" กับชาวเบทาโกร

ทั้งสองวันนี้ต้องขอชื่อชมู้สัมมนาทุกคน ตั้งใจ และสามารถตอบคำถามได้เยอะ อีกทั้งยังเป็นคำตอบดีๆอีกด้วย ทำให้ทั้งสองวันเต็มไปด้วยพลังบวก และความคิดดีๆ ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมกันส่งพลังบวกแบบนี้ ทั้งองค์กร ตลอดทั้งครอบครัวจะมีความสุขอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

"ความทุกข์ เป็นอาหารโปรดของสมอง และถ้าเราไม่จัดการกับความทุกข์ในสมองของเรา มันจะเสพติดจนเป็นนิสัย" ทั้งสองวันนี้ผมจึงได้มาแบ่งปันเคล็ดลับในการจัดการกับความคิด และอารมณ์ให้อยู่ในเชิงบวก
ใน หลักสูตร "จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก และความฉลาดทางอารมณ์ ... เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิต" ให้กับชาว Betagro ที่จังหวัดลพบุรี

ผู้เข้าสัมมนาทุกคนเต็มที่กระตือรือร้น พร้อมที่จะรับความรู้ ทำให้หลักสูตรนี้สนุก มีความสุข และเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากกมาย เชื่อว่าสองวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะนำหน้าที่ของความสุขกับมาเป็นหน้าที่ของเราเอง และเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการทำให้ตัวเองมีความสุขทุกๆวันนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด