สวัสดีครับ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มาพบกับชาวเสริมสุขอีกครั้ง กับหลักสูตรใหม่ล่าสุดของผม คือ "จุดประกายการมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านกระตือรือล้นในการเรียนรู้ มีคำถามดีๆที่เป็นประโยชน์จากผู้สัมมนา หลากหลายข้อ ทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันจากปัญหาจริงที่เจอ และผมได้นำเคล็ดลับ  9 Step of Delegation มาถ่ายทอดให้กับทุกท่าน หวังว่าผู้สัมมนาทุกท่านคงได้นำเคล็ดลับนี้ไปใช้ในการทำงาน เชื่อว่าการมอบหมายงานในองค์กรเสริมสุขจะมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานได้เหมาะสมกับคน สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงาน การใช้ชีวิต และช่วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆในชีวิตออกไป สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 มกราคม 2559 ผมได้มาพบกับชาว เสริมสุข ในหลักสูตร "จุดประกายแนวคิด การบริหารงานประจำวัน สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ผู้สัมมนาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ บรรยากศวันนี้จึงเรียนเรียนกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับ กำลังใจ ความรู้ และคำตอบต่างๆที่จะทำให้นำไปใช้ในการบริหารทั้งในงาน และชีวิตส่วนตัว ความสำเร็จ คือการที่เราสามารถหาวิธีเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเรา ฉะนั้นขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองเพื่อชนะปัญหาในชีวิตให้ได้นะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด