สวัสดีครับ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ผมได้รับโอกาสบรรยายหลักสูตร Train The Trainer "จุดประการการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ" ให้แก่พี่น้องชาว บกด. ณ อ.ท่าหลวง จ.สระบุรี บรรยากาศในการสัมมนา เป็นกันเองมากๆ รู้สึกได้ถึงพลัง ความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากความสนุกสนานแล้ว พี่น้องชาว บกด. ยังได้รับสาระประโยชน์ การเป็นวิทยากรที่ดีเยี่ยมอย่างมืออาชีพอีกด้วย สุดท้ายนี้

ผมขออวยพรให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิต การงาน 
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด