หลังจากผ่านไป 1 ปีได้กับมาพบกับ พนักงานขาย ของ ThaiNOk อีกครั้ง ในหลักสูตร "Sales Calls by Cold Callong Techniques" ครั้งนี้ทุกคนยังคงน่ารัก สดใสเช่นเคย

วันนี้ผมได้ถ่ายทอดทุกเคล็ดลับ และประสบการณ์ ในการขายทางโทรศัพท์ และส่งทั้งพลังบวกและกำลังใจ เพื่อให้พนักงานขายชาว ThaiNOK นำไปพัฒนาตัวเองให้มีความสุข และมีรายได้ ปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น

เพราะรายได้ของเซลขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการขาย ฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองนะครับ...สู้ๆ


Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 22 กันยายน 2560 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว ThaiNOK อีกครั้ง ในหลักสูตร เพิ่มพลังทักษะ "การเรียนรู้ และเข้าใจ ผู้อื่น" ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม แนวคิดดีๆ กำลังใจ และเรียนรู้จักการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นร่วมทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ขอให้ทุกท่าน โชคดี มีชัย สวัสดีครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผมได้มาพบกับสาวๆบริษัท ThaiNOK ในหลักสุตร เพิ่มพูนนศักยภาพการขายด้วยศิลปะ"การสื่อสารโน้มน้าวใจ"ที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศการสัมมนาสนุกสนาน ทุกคนมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ ผมจึงได้ส่งกำลังใจ และสอนสุดยอดเคล็ดลับในการโน้มน้าวใจในการขาย ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการโน้มน้าวใจคนอื่น คือการโน้มน้าวใจตัวเองให้อารมณ์ดี เพราะคนอารมณ์ดีก็จะมีแต่คนอยากจะติดต่อและสื่อสารด้วย แน่นอนว่าเมื่อเขาเปิดใจให้กับเรา ก็ง่ายที่จะชนะใจ และโน้มน้าวใจได้อย่างสำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปิดท้ายของเดือนนี้มาพบกับพี่น้องชาว ThaiNOK อีกครั้งในหลักสูตรที่ดีมากๆนั้กก็คือ "สำเร็จในงาน สุขในชีวิต" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เรียนรู้กันอย่างมีความสุข สนุกสนานมากมาย ทุกคำถามที่เกิดขึ้นในการสัมมนา ผมหวังว่าผู้สัมมนาทุกท่านจะได้รับคำตอบเพื่อให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้น เจริญขึ้น และมีความสุขทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต แต่อย่าลืมว่าความสุขนั้นเป็นหน้าที่ของเราต้องสร้างเอง อย่าให้เป็นภาระของคนอื่น ถ้าคุณตระหนักคิดแค่นี้ แน่นอนว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว ThaiNOK ในหลักสูตร เพิ่มพลังทักษะ "การเรียนรู้ และเข้าใจ ผู้อื่น" ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม แนวคิดดีๆ กำลังใจ และเรียนรู้จักการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นร่วมทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ขอให้ทุกท่าน โชคดี มีชัย สวัสดีครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว ThaiNOK ในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน" บรรยากาศวันนี้มีความสุขสนุกสนาน พร้อมทั้งได้แนวคิด กำลังใจ และแรงบันดาลใจที่จะเพิ่มความมั่นใจ และดึงเอาศักยภาพในการนำเสนอออกมา เพราะการนำเสนอเป็นทักษะที่มีค่า ถ้าทำได้ดีมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ติดตัวเราตลอดไป ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้มาพบกับชาว Thai Nok ในหลักสูตร เพิ่มพลังทักษะ "การเรียนรู้ และเข้าใจ ผู้อื่น" ... เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน วันนี้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้จักบุคลิกภาพ ความเหมือน และความแตกต่างของแต่ละคนที่จะทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดความขัดแย้งในการทำงาน เพราะจริงๆแล้วที่สวรรค์สร้างมนุษย์เรามาแตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะให้แตกแยก แต่ให้เราเอาความแตกต่างมาเติมซึ่งกันและกัน แต่เพื่อให้มาเติมเต็มให้กันและกันในส่วนที่ขาด

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 13-14 มกราคม 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว THAI NOK ในหลักสูตร "Internal Trainer Program"
วันนี้ผมได้รับเกียรติให้มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาการเป็นวิทยากรภายในองค์กร ได้มาจุดประกาย เปิดมุมมองดีๆในการเป็นวิทยากร และให้เทคนิค เคล็ดลับ สาระความรู้ในการเป็นวิทยากรที่ดี พร้อมทั้งมอบพลังบวก และกำลังใจ ส่งต่อให้กับผู้สัมมนา 
เพื่อให้ผู้สัมมนาส่งต่อสิ่งดีเหล่านี้ให้กับพนักงานในองค์กรต่อไป  NOK...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว TNC ในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน" ผู้สัมมนากระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิด และเทคนิคดีๆในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร การนำเสนอ และจับประเด็นให้สามารถนำเสนอได้โดนใจผู้ฟัง การนำเสนอเป็นเกมของจิตใจ ถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองได้ก่อนคุณก็จะสามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด