ถ้าเรามีเป้าหมาย เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย แต่ถ้าไร้ซึ่งเป้าหมาย เราก็จะใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมาย แง่คิดดีๆจาก

หลักสูตร จุดประกาย "การตั้งเป้าหมายชีวิต" สู่ความสำเร็จในชีวิต & การทำงาน

ขอให้ทุกนำทุกเคล็ดลับวันนี้สร้างพลัง กำลังใจ และตั้งเป้าหมาย จนไปถึงความสำเร็จที่เราหวังไว้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด