ความสุข คือ หน้าที่ของเรา อย่ายกหน้าที่นี้ให้กับคนอื่น เพราะจะทำให้เราไม่มีความสุข แง่คิดดีดีจากหลักสูตร "คิดดี มีสุข สนุกกับการทำงาน" กับชาววิศวกิจพัฒนา การสัมมนาวันนี้ เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ซึ่งความสุขแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ฉะนั้นอย่าลืมนำบรรยากาศในวันนี้ ไปช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรของเราในทุกๆวันนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด