วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ได้มาพบกับชาว KSAM อีกครั้งในหลักสูตร "จุดประกาย การสร้างดุลยภาพชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวก...สู่ความสุขในชีวิต" ทุกคนน่ารัก ให้ความร่วมมือในการสัมมนาอย่างเต็มที่ การสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนา และสาระความรู้ สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนทำตัวเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกาย ความคิดและจิตใจ ส่งและรับกำลังใจดีๆให้กับครอบครัว ลงมือทำงานแก้ไขปัญหาให้เต็มที่ เลิกงานกับมาดูแลเติมพลังให้กับตัวเราเองนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด