สวัสดีครับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้มาพบกับพี่น้องชาวนทลินอีกครั้ง ในรุ่นที่ 2 ของหลักสูตร "จุดพลัง ... ใจบริการกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ" วันนี้ทุกคนมีพลัง กระตือรือร้นมาก เรียนรู้เทคนิคการบริการต่างๆ ด้วยความสุข สนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับกำลังใจดีๆที่จะทำให้การบริการเป็นเลิศ ฉะนั้นถ้าอยากให้องค์กรของเราเป็นเลิศ ให้เราช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังงานเชิงบวก ด้วยการให้กำลังใจ ชื่นชมกันและกัน ให้อภัย ให้โอกาสกัน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้บรรยากาศภายในองค์กรดีขึ้น การบริการที่ดี และองค์กรที่เป็นเลิศก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้มาพบกับชาว Nathalin Group อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดพลัง ... ใจบริการกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ" วันนี้ได้รับทั้งเนื้อหา สาระ ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการบริการ นอกจากนั้นยังได้รับกำลังใจ พลัง และความคิดในเชิงบวก เพราะแท้จริงการบริการ ต้องเกิดจากการมี EQ.ที่ดี พลังในเชิงบวก และส่งต่อความดีในตัวเราให้กับลูกค้า และคนรอบข้าง ฉะนั้นอยากรับผลลัพธ์ที่ดี จงส่งความดีในชีวิตของเราไปให้คนอื่นก่อน ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว
Nathalin Group รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในหลักสูตร "Understanding Others Skill"
บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นเคย อีกทั้งยังได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
แนวคิดดีๆ กำลังใจ และเรียนรู้จักการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นร่วมทั้งวิธีการสื่อสารที่เข้าใจกันและกัน
ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ขอให้ทุกท่าน โชคดี มีชัย สวัสดีครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว Nathalin Group รุ่นที่ 4 ในหลักสูตร "Understanding Others Skill" บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม แนวคิดดีๆ กำลังใจ และเรียนรู้จักการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นร่วมทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ขอให้ทุกท่าน โชคดี มีชัย สวัสดีครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 21 พฤษาภาคม 2558 ผมมีโอกาสได้ไปจัดสัมมนาให้กับ NATHALIN GROUP ในหลักสูตร Understanding Others Skill วันนี้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้จักตัวเอง และการเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เกิดการประสานงานที่ดีในการทำงาน เกิดมิตรภาพระหว่างกัน อีกทั้งยังส่งผลดีต่อชีวิตครอบครัวที่จะทำให้เกิดความรักและความอบอุ่น เข้าใจซึ่งกันและกัน ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานทุกวันเหมือนกับวันสัมมนาวันนี้นะครับ ^^

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 20 พฤษาภาคม 2558 ผมมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมให้กับ NATHALIN GROUP ในหลักสูตร Understanding Others Skill วันนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุข อีกทั้งยังได้เรียนรู้จักนิสัยของตนเอง และวิธีการสังเกตบุคลิกภาพของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสานและประสานงานในองค์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งยังได้รับกำลังใจที่จะทำให้มีพลังส่งต่อความดีในตนเองให้ผู้อื่นต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานและชีวิตครอบครัวมากๆครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 พฤษาภาคม ผมมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมให้กับ NATHALIN GROUP ในหลักสูตร Understanding Others Skill วันนี้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุข อีกทั้งยังได้เรียนรู้จักนิสัยของตนเอง และวิธีการสังเกตบุคลิกภาพของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสานและประสานงานในองค์มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังได้รับกำลังใจที่จะทำให้มีพลังส่งต่อความดีในตนเองให้ผู้อื่นต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานและชีวิตครอบครัวมากๆครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด