และแล้วก็เดินทางมาถึงรุ่นที่ 5 ของหลักสูตร "สร้างพลัง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน(สำหรับ Manager)" กับผู้บริหาร SUNTORY PEPSICO ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย

ผู้จัดการทุกท่านเต็มที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเชื่อแน่ว่าทุกท่านจะกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ถ้าเมื่อใดที่การสื่อสารมีปัญหา การเปลี่ยนแปลงมักจะสำเร็จได้ยาก ฉะนั้นอย่าลืมนำเทคนิค และประสบการณ์ที่ผมได้ถ่ายทอดไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรกันนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ได้มาพบกับชาว SUNTONY PEPSICO อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้มาพบกับกลุ่มของ Supervisor ในหลักสูตร สร้างพลัง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน(สำหรับ Supervisor) รุ่นที่ 2  ผมเชื่อแน่ว่าการที่เราแต่ละคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเอง ให้เป็นแบบอย่าง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรของเราจะเจริญ ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ฉะนั้นจงเปลี่ยน และพัฒนาตัวเองก่อนที่จะต้องให้สถานการณ์รอบข้าง มาบังคับเราให้เปลี่ยน 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

"ต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่ปัญหา แท้จริงคือการที่เราแก้ปัญหาไม่ได้" ข้อคิดดีๆในหลักสูตร "สร้างพลังเพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ซึ่งกลับมาพบกับชาว SUNTONY PEPSICO เป็นรุ่นที่ 3 นอกจากความสุข ความสนุกสนานแล้ว ผมหวังว่าทุกคนจะได้นำแนวคิดในวันนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่ทำอยู่ ให้ยิ่งประสบความสำเร็จต่อไป สู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ได้มาพบกับชาว SUNTORY PEPSICO อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้มาพบกับกลุ่มของ Supervisor ในหลักสูตร สร้างพลัง เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน(สำหรับ Supervisor) ผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราทุกคนช่วยกัน พัฒนาตัวเอง ให้เป็นแบบอย่าง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรของเราจะเจริญ ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ฉะนั้นจงเปลี่ยน และพัฒนาตัวเองก่อนที่จะต้องให้สถานการณ์รอบข้าง มาบังคับเราให้เปลี่ยน 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือ...การลงทุนเพื่อพัฒนาตนเอง ข้อคิดดีๆจากหลักสูตร "สร้างพลังเพื่อพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"
ผมหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้รับทั้งความสุข ความสนุกสนาน และแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง เชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันพัฒนาตนเอง องค์กรของเราจะเจริญขึ้น และเต็มไปด้วยความสุข สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่า "จงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จงเตรียมตัว และพัฒนาตนเองให้ก้าวล้ำการเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้น" ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด