สวัสดีครับ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ผมได้เดินทางมาที่อมตะนคร เพื่อพบกับชาว NIPPON PAINT ชลบุรี ในหลักสูตร "จุดประกาย...พิชิตโอกาสในการขายและชนะใจลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 การสัมมนาวันนี้ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และสาระความรู้ที่ให้ผู้เรียนออกแบบเรียนรู้กันจากปัญหาจริงที่ผู้สัมมนาได้พบ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข พัฒนาทั้งการขายและการบริการ ให้ก้าวหน้าจนเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าและมีความสุข

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผมได้เดินทางมาที่อมตะนคร เพื่อพบกับชาว NIPPON PAINT ชลบุรี ในหลักสูตร "จุดประกาย...พิชิตโอกาสในการขายและชนะใจลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ" วันนี้เป็นคลาสที่ให้ผู้เรียนออกแบบเรียนรู้กันจากปัญหาจริงที่ผู้สัมมนาได้พบ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข พัฒนาทั้งการขายและการบริการ ให้ก้าวหน้าจนเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าและมีความสุข

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ผมได้มาพบกับผู้บริหารชาว Nippon Paint ในหลักสูตร "จุดประกาย การพัฒนาศักยภาพพนักงานสำหรับผู้บริหาร" เชื่อว่าทั้งสองวันนี้ผู้บริหารทุกท่านจะได้รับความสุข และคำตอบที่จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาตนเอง และทีมงาน ไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้แก่นแทนของความเป็นผู้นำ ที่จะไม่ทำให้เป็นผู้นำแต่ตำแหน่งอีกต่อไป แต่เป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถนำทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด