สวัสดีครับ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาว โรงพยาบาลชลบุรีอีกครั้ง ในหลักสูตร "ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม รุ่นที่ 2" บรรยากาศในการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าฝึกอบรมตั้งใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับแนวทางความคิด และการปรับทัศนคติในเชิงบวก ให้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราประสบความสำเร็จได้ เพราะว่าถ้าผมทำได้คุณก็...ทำได้ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผมได้เดินทางมาจังหวัดชลบุรี เพื่อมาพบกับคุณหมอ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชลบุรี ในหลักสูตร "ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม" บรรยากาศในการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าฝึกอบรมตั้งใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับแนวทางความคิด และการปรับทัศนคติในเชิงบวก ให้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราประสบความสำเร็จได้ เพราะว่าถ้าผมทำได้คุณก็...ทำได้

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด