สวัสดีครับ วันที่ 19 เมษายน 2560 มาพบกับชาว PT ในหลักสูตร นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ...ด้วย "การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ" บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทุกคนได้รับความรู้ พลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่เป็นบทพิสูจน์ในการทำงานเป็นทีม การเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนรู้สึกเป็นเพื่อนกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ถ้าทำได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด