90%ของปัญหาในชีวิตเรา ล้วนเกิดจากตัวเราเอง ฉะนั้นจะแก้ปัญหาในชีวิตจึงต้องเริ่มต้นจากการแก้ไขนิสัยของตัวเราเอง


แง่คิดดีใน หลักสูตร "เติมพลัง จุดประกายสร้างสุข รวมกันในความต่าง"


ขอขอบคุณชาว RC ที่ให้เกียรติเรียนเชิญมาบรรยาย และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข


ถ้าอยากให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข ให้ อ.ไวท์ ช่วยดูแลนะครับ


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด