ผมได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการประเมินเพื่อเลือกสรร (Assessment Center)ให้กับผู้ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตำแหน่ง management trainee ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิยามให้การคัดสรรคนเข้าทำงานครั้งนี้ เป็นการคัดสรรที่สนุกที่สุดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู็ที่คัดสรรทุกคนแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ซึ่งบุคคลที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ คือเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราคิดจะแก้ไขมัน แง่คิดดีๆจากหลักสูตร "จุดประกายความคิดสร้างสรรค์" สู่การพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิ ซึ่งการสัมมนาทั้งสองวันนี้ เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ซึ่งความสุขแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และบรรยากาศแห่งความสุขเหล่านี้ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นนั้นเอง สู้ๆครับทุกท่าน ...

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

การสื่อสารถ้าทำได้ดีมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ติดตัวเราตลอดไป วันนี้ผมจึงได้มาส่งต่อเคล็ดลับดีๆในการสื่อสาร ให้กับชาว KTB ในหลักสูตร ศิลปะ"การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"กุญแจนำพาองค์กรสุ่ความสำเร็จ

ขอให้ทุกท่านนำทุกเคล็ดลับวันนี้ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ไปพัฒนาตนเองให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ผมได้กลับมาที่เขาใหญ่อีกครั้ง เพื่อมาพบกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยในหลักสูตร ศิลปะ"การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"เพื่อบริการที่เป็นเลิศ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ บรรยากาศการสัมมนาเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน บทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับได้เรียนรู้ 9 เคล็ดลับ สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าจดจำความผิด นำพาความโกรธ ความเกลียด เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะลืม ยกโทษ ให้อภัยกันและกันนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 20 มกราาคม 2560 วันนี้มาพบกับพี่น้องชาว KTB อีกครั้งในหลักสูตรที่ดีมากๆนั้กก็คือ "Work Life Balance" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เรียนรู้กันอย่างมีความสุข สนุกสนานมากมาย ทุกคำถามที่เกิดขึ้นในการสัมมนา ผมหวังว่าผู้สัมมนาทุกท่านจะได้รับคำตอบในการสัมมนาวันนี้ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้น เจริญขึ้น และมีความสุขทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต แต่อย่าลืมว่าความสุขนั้นเป็นหน้าที่ของเราต้องสร้างเอง อย่าให้เป็นภาระของคนอื่น ถ้าคุณตระหนักคิดแค่นี้ แน่นอนว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ได้มาสร้างความมันส์ ความสุข ให้กับ ผบห/. และ พนง. ธนาคารกรุงไทย ในหลักสูตร "Positive Thinking for Excellence Teamwork" นอกจากความสนุกแล้วยังได้รับความรู้ และสาระดีๆที่จะทำให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภา

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว ธนาคารกรุงไทย (KTB) ในหลักสูตร "Build up Positive Thinking for Excellent Team" ผู้เข้าสัมมนามีพลัง และมีความกระตือรือร้นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศในการสัมมนาวันนี้สนุกสนาน ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งยังได้รับแนวคิดดีๆ กำลังใจ และยังได้ทำกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาว KTB มีพลังแห่งความสามัคคี จนทำให้ผลงานเกิดความสำเร็จ
ไม่มีอะไรยาก...ถ้าเราร่วมมือกัน กรุงไทย...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ผมได้รับโอกาสไปเจอพี่ๆชาว KTB PAY ในหลักสูตร "Build up Positive Thinking for Excellent Team Work" ผู้เข้าร่วมสัมนามีความสนุกสนาน เฮฮาในการเรียนและพัฒนาตนเองให้มีความคิดเชิงบวก มีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ทุกท่านเก่งมากๆครับ 

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด 

สวัสดีครับ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้รับโอกาสไปเจอพี่ๆชาว KTB ในหลักสูตร "Communication & Negotiation For Excellence Work & Life" ผู้เข้าร่วมสัมนามีความสนุกสนานเฮฮา ในการเรียนรู้ในการสื่อสารเจรจา ทุกท่านเก่งมากๆครับ 

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด