สวัสดีครับ วันที่ 17 มกราคม 2560 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว Fujitsu ในหลักสูตร "นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ... ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" ชาว Fujitsu ตั้งใจ และใส่ใจในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พลังบวกในการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับกำลังใจ และเคล็ดลับในการพัฒนาการสื่อสาร การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อที่จะได้ทำงาน และใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข คนเราไม่ได้แตกต่างเพื่อแตกแยก แต่แตกต่างเพื่อที่เราจะมาเติมเต็มกันและกันนะครับ ^^

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Fujitsu ในหลักสูตร ศิลปะ"การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ บรรยากาศในการสัมมนามีความสุขสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมากครับ พร้อมทั้งกำลังใจ และคำตอบในปัญหาการสื่อสารที่พบทั้งในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ด้วย 10 เคล็ดลับ... ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจะสัมมนาให้กับชาว Fujitsu ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" ผู้สัมมนากระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิดดีๆในการพัฒนาตนเองในการเป็นนักนำเสนออย่างมืออาชีพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการนำเสนอ ภาษาแรกสุดของมนุษย์ คือ ภาษากาย ฉะนั้นขอให้ทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขมากๆ จะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไปสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว Fujitsu ในหลักสูตร "นำองค์กรอย่างเป็นเลิศด้วย การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ "บรรยากาศในการสัมมนามีความสุขสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมากครับ พร้อมทั้งยังได้รับกำลังใจ และความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อที่จะได้สื่อสารให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด