สวัสดีครับ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง ชาวเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ ในหัวข้อ "Customer Service Excellence & Complaint Handling" ผู้เข้าร่วมอบรม น่ารักสดใส ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ที่จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาตนเองต่อไป
นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด