สิ่งที่ทำให้ผู้นำแตกต่างจากผู้ตามคือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เคล็ดลับดีๆจากหลักสูตร "จุดประกาย...ผู้นำที่สร้างสรรค์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งเป็นหลักสูตร สองวัน 

บรรยากาศในรุ่นนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของู้บริหารชาว Kimberly-Clark ในการทำ Workshop ต่างๆ 

ทำให้รู้ได้เลยว่าการพัฒนาในองค์กรนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะผู้นำขององค์กร พร้อมที่จะพัฒนาอยู่เสมอ ผมของเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ได้มาพบกับชาว Kimberly-Clark อีกครั้ง ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของ

หลักสูตร "จุดประกาย ภาวะผู้นำในตนเอง สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต" 

ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทำงาน ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไป ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้นำแบบ Proactive จะทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้น และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ทุกผลลัพธ์ล้วนมีต้นเหตุ และทุกผลลัพธ์ในชีวิตของเรานั้นก็ล้วนเกิดจากตัวเราเอง และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิด

หลักสูตร "จุดประกาย ภาวะผู้นำในตนเอง สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต" ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน 

ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคนๆเดียวเท่านั้น คนๆนั้นคือ ตัวเราเอง ฉะนั้นถ้าเรามีภาวะผู้นำในตนเองได้ เราก็จะสามารถพาตัวเราเองไปสู่ความสำเร็จได้ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด