บริษัทที่เจริญเติบโต คือบริษัทที่รับฟังเสียง(ข้อร้องเรียน)ของลูกค้า พร้อมที่จะเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา และพยายามตอบสนองให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง แง่คิดดีๆในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ...พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนกรุงเทพ (BEM) ผมได้ถ่ายทอด 10 เคล็ดลับ ... ในการรับมือข้อร้องเรียนที่เป็นเลิศให้กับทุกท่าน พร้อมทั้งส่งกำลังใจ ให้ทุกคนพร้อมรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า จริงอยู่ที่งานของพวกเราส่วนใหญ่เป็นงานรับปัญหา แต่ปัญหาเหล่านั้นทำให้เรามีงานทำ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น เพราะปัญหาคืองาน และงานคือเงิน สู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้มาพบกับชาว BEM อีกครั้งในหลักสูตร "จุดพลัง...การบริการเชิงรุก...เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" การสัมมนาเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเนื้อหา สาระ ความรู้ พร้อมทั้งเคล็ดลับในการบริการอย่าง Proactive ที่จะทำให้ผู้อื่นประทับใจ และเกินความคาดหวัง ถ้าอยากให้การบริการภายนอก(ลูกค้า)ดีเยี่ยม ต้องเริ่มต้นจากการบริการภายใน(เพื่อนร่วมงาน)ที่ดีก่อน เพราะเราทุกคนในองค์กรล้วนเป็นคนสำคัญ ขอให้ทำดีต่อกัน เพื่อที่จะมีกำลังใจนำสิ่งดีๆในองค์กร ส่งต่อให้กับลูกค้าของเรา

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ได้มาพบกับชาว BEM อีกครั้งในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ... พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน อีกทั้งได้รับกำลังใจ คำตอบ และแนวคิดดีๆในการรับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า จริงอยู่ที่งานของพวกเราส่วนใหญ่เป็นงานรับปัญหา  แต่ปัญหาเหล่านั้นทำให้เรามีงานทำ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น เพราะปัญหาคืองาน และงานคือเงิน BEM...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว BEM อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ...พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน อีกทั้งได้รับกำลังใจ และ 10 เคล็ดลับดีๆในการรับมือ กับข้อร้องเรียนจากลูกค้า คนชนะจะไม่มีวันล้มเลิก ส่วนคนล้มเลิกจะไม่มีวันชนะ และคนแรกที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้คือตัวเราเอง แล้วเอาสิ่งดีๆในตัวเราไปเอาชนะใจลูกค้าให้ได้

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว BEM อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ...พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน อีกทั้งได้รับกำลังใจ และ 10 เคล็ดลับดีๆในการรับมือ กับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพราะลูกค้าที่ร้องเรียนนั้นคือลูกค้าชั้นดี 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว BEM อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดพลัง ... การให้บริการที่เป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม ... นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รับกำลังใจ และเคล็ดลับในการบริการให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งยังผ่านการพิสูจน์เรื่องการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมปราสาทกระดาษ ทั้งมันส์ ฮา สนุก ลุ้น ตื่นเต้น และแล้วพวกเราทุกคนก็ทำได้ ยอดเยี่ยมมากครับ นี่แหละครับคือการทำงานเป็นทีม คือการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว BEM ในหลักสูตร "จุดพลัง ... การให้บริการที่เป็นเลิศ และการทำงานเป็นทีม ... นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ได้รับกำลังใจ และเคล็ดลับในการบริการให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งยังผ่านการพิสูจน์เรื่องการทำงานเป็นทีม ผ่านกินจกรรมปราสาทกระดาษ ปัญหาของลูกค้าทำให้เรามีงานทำ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น เพราะปัญหาคืองาน และงานคือเงิน สู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ได้รับโอกาสดีๆ อีกวัน สำหรับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ มาบรรยายหลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการทำงานเป็นทีม ...
บรรยากาศสุดยอดจริงๆ เต็มเปี่ยมด้วย ความสุข ความรักใคร่ปรองดอง ความสามัคคี ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... ขอชื่นชมผู้ร่วมสัมมนาทุกคนเลยครับ

วันนี้มันส์จนนาทีสุดท้ายจริงๆ 555 ^_^ BEM : เรารักผู้ใช้ทาง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ 11 พ.ค. 2559 ได้รีบเกียรติมาบรรยายให้กลุ่ม หน.งาน และ ผจก. บ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุุงเทพ ... มันส์ สนุก ฮา พร้อมสาระลึกซึ้ง เหลือล้น ... พร้อมนำไปใช้งาน พัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างยอดเยี่ยมครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ 3 พ.ค. 2559 ได้รีบเกียรติมาบรรยายให้กับ บ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุุงเทพ ... มันส์ สนุก ฮา พร้อมสาระลึกซึ้ง เหลือล้น ... พร้อมนำไปใช้งาน พัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างยอดเยี่ยมครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 7 เมษายน 2559 ได้มาพบกับพี่น้องชาว BEM ในหลักสูตร "จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ...พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข และสนุกสนาน อีกทั้งได้รับกำลังใจ และเคล็ดลับดีๆในการรับมือ กับข้อร้องเรียนจากลูกค้า จริงอยู่ที่งานของพวกเราส่วนใหญ่เป็นงานรับปัญหา แต่ปัญหาเหล่านั้นทำให้เรามีงานทำ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างโอกาสให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้น เพราะปัญหาคืองาน และงานคือเงิน สู้ๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 19 มกราคม 2559 ผมได้มาพบกับชาว BEM ในหลักสูตร จุดพลังการรับมือข้อร้องเรียยนแบบมืออาชีพพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผู้สัมมนาทุกคนมีพลัง และความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างมาก การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน พลังบวก กำลังใจ พร้อมทั้งสาระความรู้ที่จะทำให้รับมือกับปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เริ่มต้นจากความสุขในตัวเรา สร้างกำลังใจ และส่งสิ่งดีให้กับลูกค้า เพียงเท่านี้ก็จะสามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างแน่นอน