สวัสดีครับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เริ่มต้นเดือนใหม่ก็มาพบกับชาว Samart อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดพลัง ... ใจบริการกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ" วันนี้ผมส่งทั้งเนื้อหา สาระ ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการบริการ นอกจากนั้นยังได้รับกำลังใจ พลัง และความคิดในเชิงบวก เพราะแท้จริงการบริการ ต้องเกิดจากการมี EQ.ที่ดี พลังในเชิงบวก และส่งต่อความดีในตัวเราให้กับลูกค้า และคนรอบข้าง ฉะนั้นอยากรับผลลัพธ์ที่ดี จงส่งความดีในชีวิตของเราไปให้คนอื่นก่อน ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ผมได้มาพบกับชาว Samart EdTech ในหลักสูตร "จุดประกายการทำงานเป็นทีม นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" วันนี้ทุกคนได้รับความรู้ พลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่เป็นบทพิสูจน์ในการทำงานเป็นทีม ไม่มีประโยชน์ที่เรามัวจะจับผิดกัน แต่ถ้าเราช่วยกันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับชาว Samart รุ่นที่ 3 ในหลักสูตร "ใจบริการ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในชีวิตและงาน" บรรยากาศการสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน พร้อมทั้งสาระ ความรู้ เคล็ดลับ และคำตอบในชีวิต พร้อมทั้งสร้างหัวใจแห่งการให้บริการอย่างแท้จริง เมื่อไรที่เราเริ่มให้สิ่งดีกับคนอื่น แน่นอนว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาในชีวิตของเรา ฉะนั้นอย่าท้อใจในการทำความดี

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มาพบกับชาว Samart รุ่นที่ 2 ในหลักสูตร "ใจบริการ กุญแจสู่ความสำเร็จ ในชีวิตและงาน"  วันนี้เชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขสนุกสนาน และได้รับแนวคิดดีๆ นอกจากนั้นยังได้รับกำลังใจ พลัง และความคิดในเชิงบวก เพราะแท้จริงการบริการ ต้องเกิดจากการมี EQ.ที่ดี พลังในเชิงบวก และส่งต่อความดีในตัวเราให้กับลูกค้า และคนรอบข้าง ฉะนั้นอยากรับผลลัพธ์ที่ดี จงส่งความดีในชีวิตของเราไปให้คนอื่นก่อน ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้มาพบกับชาว Samart ในหลักสูตร "จุดพลัง ... ใจบริการกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ" วันนี้ได้รับทั้งเนื้อหา สาระ ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการบริการ นอกจากนั้นยังได้รับกำลังใจ พลัง และความคิดในเชิงบวก เพราะแท้จริงการบริการ ต้องเกิดจากการมี EQ.ที่ดี พลังในเชิงบวก และส่งต่อความดีในตัวเราให้กับลูกค้า และคนรอบข้าง ฉะนั้นอยากรับผลลัพธ์ที่ดี จงส่งความดีในชีวิตของเราไปให้คนอื่นก่อน ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ได้มาพบกับชาว Samart ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการเชิงรุก ... เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" ชาว Samart มีพลัง ความกระตือรือร้น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการสัมมนาอย่างเต็มที่ บรรยกาศการสัมมนาจึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งยังได้รับกำลังใจ ที่จะไปส่งต่อให้กับทีมงานให้ร่วมกันบริการลูกค้าให้เกินกว่าความคาดหวัง การบริการที่เป็นเลิศ พวกเราคิดได้ เราเขียนได้ เราพูดได้ ขอให้ชาว Samart ทุกคนกลับไปทำให้ได้นะครับ ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจะสัมมนาให้กับชาว SAMART ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต" ผู้สัมมนากระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิดดีๆในการพัฒนาตนเองในการเป็นนักนำเสนออย่างมืออาชีพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการนำเสนอ ภาษาแรกสุดของมนุษย์ คือ ภาษากาย ฉะนั้นขอให้ทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขมากๆ จะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไปสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้องชาว SAMART ในหัวข้อ "Train the Trainer" ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ทุกท่านกระตือรือร้น ตั้งใจเรียน สนุกสนานมากๆครับ วันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกในการเป็นวิทยากร ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาในการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพมากขึ้น
นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด 

สวัสดีครับ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้องชาว SAMART ในหัวข้อ "Train the Trainer" ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านกระตือรือร้นตั้งใจเรียนสนุกสนานมันส์มากๆเลยครับผม นอกจากนี้ผู้เข้าสัมนายังเปี่ยมไปด้วยความรู้ สาระ เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิคต่างๆในการเป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยม การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างกำลังใจ 

นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ

โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด