จงฟังให้เกิดความเข้าใจ ไม่ใช่ฟังแค่เพื่อที่จะตอบ และโต้เถียง ข้อคิดดีๆ จากหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ" กับชาวกรุงศรีออโต้

การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ และ Workshop สนุก ที่จะทำให้ ชาวกรุงศรีออโต้ เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ความแตกต่างของวัยจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเราพร้อมที่จะเข้าใจ และปรับตัวเข้าหากัน 

แง่คิดดีๆในหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ" กับชาวกรุงศรีออโต้

ถ้าเราเข้าใจ ยอมรับ และนำข้อดี ความสามารถของแต่ละ Gen มาร่วมกันใช้ในการทำงาน องค์กรของเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

จงฟังให้เกิดความเข้าใจ ไม่ใช่ฟังแค่เพื่อที่จะตอบ และโต้เถียง ข้อคิดดีๆ จากหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ" การสัมมนาวันนี้ผมได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ กำลังใจ พลังบวก พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ไม่ใช่แค่ฟังให้เข้าหู แต่ฟังให้เข้าใจ และเข้าถึง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

หน้าที่ของความรักคือการฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดี ทำให้เราเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รัก เพราะคนส่วนใหญ่มีแต่คนที่อยากพูด ไม่ค่อยมีคนที่อยากฟัง จากที่กล่าวมาทำให้เกิดเป็นหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ที่มีประสิทธิภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ซึ่งวันนี้ได้มาพบกับชาวกรุงศรี ผมได้นำความรู้ และเคล็ดลับดีๆ ในการเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ ที่จะฟังได้อย่างเข้าถึงใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ของการฟังไม่ใช่เพื่อฟังให้เข้าใจ แต่ฟังเพียงเพื่อจะตอบออกไป ฉะนั้นอย่าลืมนำเคล็ดลับที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ไปพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ความแตกต่างของวัยจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเราพร้อมที่จะเข้าใจ และปรับตัวเข้าหากัน แง่คิดดีๆในหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ" กับชาวกรุงศรี ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มากันหลากหลาย Gen แต่เมื่อร่วมทำกิจกรรมด้วยกันก็สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยม และสนุกสนาน แม้จะมีความแตกต่างของ Gen  แต่ถ้าเรานำข้อดีและความสามารถของแต่ละ Gen มาร่วมกันใช้ในการทำงาน องค์กรของเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ถ้าอยากให้ลูกค้าประทับใจ ต้องรู้จักเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา และตอบสนองให้เกินความคาดหวัง เราจะทำงานเหมือนเดิมไม่ได้  แง่คิดดีๆ จากหลักสูตร "จุดประกาย นวัตกรรมการบริการ...เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นเลิศ" ผมขอเป็นกำลังใจให้กับชาวกรุงศรีออโต้ทุกท่าน รับมือกับลูกค้าให้ได้ โลกเปลี่ยนเรายิ่งต้องพัฒนาการบริการของเราให้ก้าวล้ำหน้าความคาดหวังของลูกค้าให้ได้ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

ถ้าคุณรักตัวเองต้องรู้จักทิ้งขยะความคิด และขยะอารมณ์ของตัวเองทุกๆวัน เพราะยิ่งเก็บไว้คุณจะยิ่งป่วยใจมากขึ้นทุกวัน  แง่คิดดีๆจากการ หลักสูตร"จุดประกาย ... การรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ ... พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" กับชาวกรุงศรี ออโต้ ทุกคนเต็มที่กับการสัมมนาวันนี้อย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ และความสุขสนุกสนาน ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่จะรับมือกับทุกปัญหา และใช้แนวทางที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป สู้ๆ นะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

การทะเลาะกันเกิดจากการเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจในตัวเรา แต่การทะเลาะกันจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเราเรียกร้องตัวเองให้เข้าใจคนอื่น และการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้นั้น เราต้องรู้จักฟังให้เข้าถึง ข้อคิดดีๆ จากหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ" การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ไม่ใช่แค่ฟังให้เข้าหู แต่ฟังให้เข้าใจ และเข้าถึง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

เมื่อโฟกัสแต่ปัญหา คุณจะไม่เจอแนวทางการแก้ปัญหา แง่คิดดีๆจากการ หลักสูตร"จุดประกาย ... การรับมือข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ ... พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" กับชาวกรุงศรี ออโต้ ทุกคนเต็มที่กับการสัมมนาวันนี้อย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ และความสุขสนุกสนาน ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่จะรับมือกับทุกปัญหา และใช้แนวทางที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส พัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป สู้ๆ นะครับ


Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 7 กันยายน 2560 ผมได้มาพบกับชาวกรุงศรีอีกครั้ง ในหลักสูตรยอดฮิตสำหรับชาวกรงศรี จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ทีมีประสิทธิภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน และ Workshop สนุกๆ ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การเป็นพนักงานขายที่ยอดเยี่ยม ทักษะที่ควรมีมากๆไม่ใช่การพูด แต่เป็นการฟัง จับประเด็นลูกค้าให้ได้ แล้วจึงพูดให้ตรงใจ อย่างที่ลูกค้าต้องการฟัง เมื่อนั้นการปิดการขายก็จะไม่ยากอีกต่อไป สู้ๆ ครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาวกรุงศรีออโต้ ในหลักสูตร จุดประกาย"การฟังเชิงรุก"ทีมีประสิทธิภาพ...เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้แบบเต็มๆ ใน 10 เคล็ดลับ ... "ฟัง" ให้ชนะใจคน และ Workshop สนุกๆ ที่จะทำให้เป็นผู้ฟังเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ การฟังที่แท้จริงไม่ใช่ใช้แค่หู แต่เป็นการใช้สมอง ฟังและจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ไม่ใช่แค่ฟังให้เข้าหู แต่ฟังให้เข้าใจ และเข้าถึง

Click เพื่อชมสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ได้มาพบกับชาว Krungsri Auto ในหลักสูตร จุดประกาย "การฟังเชิงรุก" ที่มีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จ ผู้สัมมนาวันนี้น่ารัก สดใส กระตือรือล้น เต็มไปด้วยพลังที่จะเปิดรับสิ่งดีๆ การเรียนรู้วันนี้จึงคึกคัก สนุกสนาน ได้รับทั้งกำลังใจ สาระความรู้ และ 10 เคล็ดลับ การฟังให้ชนะใจคน การฟังที่ดีคือการฟังให้เข้าใจ  และจับประเด็นให้ได้ แล้วค่อยตอบ ฉะนั้นจงไวในการฟัง แต่ช้าในการพูด

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด