สวัสดีครับ วันที่ 19 มกราคม 2560 ได้มาพบกับผู้บริหาร Thaioil ในหลักสุตร "ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" ผู้บหริหารทุกท่านเปิดใจ เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานผ่านทั้งการบรรยาย การตอบคำถาม และการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำที่จะไปจุดไฟให้กับตัวของท่านและทีมงานของท่าน  ระหว่างการสัมมนามีพี่ผู้บริหารท่านได้กล่าวไว้ว่า "ต้นไม้ต้องโตตามพันธุ์ คนเราต้องโตตามฝัน" ฉะนั้นการจุดไฟในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความฝัน และเมื่อมีฝันเพื่อตัวเองแล้ว ก็จะต้องมีฝันเพื่อผู้อื่น แล้วลงมือทำ และไม่ยอมแพ้ ในวันหนึ่งจะไปถึงความฝันแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว Thaioil อีกครั้งในหลักสูตร จุดพลัง"สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก" ...สู่ความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน วันนี้คนทุกมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ผมจึงส่งทั้งพลังบวก กำลังใจ แง่คิด และเคล็บดีที่จะทำให้ชาว OD Thaioil มีแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า "When you don't give up,You can not Fail เมื่อคุณไม่ยอมแพ้ คุณจะไม่มีวันล้มเหลว" ฉะนั้นมีความฝัน มีเป้าหมายอะไร ในชีวิต อย่ายอมแพ้นะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ได้มาพบกับชาว Thaioil อีกครั้ง ในหลักสูตร จุดพลัง"สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก"...สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน รุ่นที่ 2 ทั้งสองวันนี้บรรยากาศมีความสุข สนุกสนาน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการบรรยาย เชื่อว่าทุกท่านได้รับคำตอบที่จะทำให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสองวันนี้ไปใช้นะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 ได้มาพบกับชาว Thaioil ในหลักสูตร จุดพลัง"สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก"...สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ทั้งสองวันนี้บรรยากาศมีความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับเนื้อหาสาระในการที่จะทำให้ชาว Thaioil สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข พร้อมทั้งได้รับบทเรียนเรื่องการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมสนุก ไม่มีปัญหาหรือความทุกข์ใดที่จะอยู่กับเราไปตลอดชาติ ถ้าเราไม่จมอยู่กับมัน พัฒนาตัวเองและหาวิธีเอาชนะมันให้ได้นะครับ Thaioil Yes We Can

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด